صفحه اصلی / محصولات / پوشاک زنانه / مانتو
مانتو کریشه سوپر سایز

دارای سایزبندی

سایز یک

دور سینه 110 تا 120

دور باسن 120 تا 132

قد 115

قدآستین57

دور بازو تا 48

سایز دو

دورسینه 120 تا 124

دور باسن 132 تا 140

قد 115

قدآستین 57

دور بازو تا 54

 

سایز سه

دور سینه 124 تا 130

دور باسن تا 145

قدآستین 57

قد 115

دور بازو تا 52

سایز چهار

دور سینه 130 تا135

دور باسن تا 150

قد115

قد آستین 57

دور بازو تا 52

سایز پنج

دور سینه 135 تا 140

دور باسن تا 154

قد115

قذآستین 57

دور بازو تا 54

سایز شش

دور سینه 140 تا 150

دور باسن تا 160

قدآستین 57

قد 115

دور بازو تا 56

سایز هفت

دور سینه 150 تا 160

دور باسن تا 174

قد 115

قدآستین 58

دور بازو تا 60

سایز هشت

دور سینه 160 تا 165

دور باسن تا 175

قدآستین 57

قد 115

دور بازو تا 62

مشخصات محصول :

قد 115
سایز 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 -
کشسانی
جنس کریشه اندونزی